นาฬิกาไทย

สำรวจความเป็นมานาฬิกาไทย จากการมองท้องฟ้าสู่การมองนาฬิกาบนข้อมือ

October 29, 2021 Reginald Foster 0

การใช้นาฬิกาเกิดขึ้นเมื่อผู้คนให้ความสำคัญต่อเวลา เวลามีความสำคัญก็ต่อเมื่อผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนย่อมสร้างพัฒนาการของสังคมให้เจริญงอกงาม ดังนั้นพัฒนาการของการใช้นาฬิกาจึงเติบโตควบคู่ไปกับพัฒนาการของสังคมเสมอ บทความนี้จึงเชิญชวนทุกคนมาสำรวจวัฒนธรรมนาฬิกาไทย เราให้ความสำคัญกับเวลาตั้งแต่เมื่อไร? ทำไมจึงนำนาฬิกามาสวมที่ข้อมือ? จุดเริ่มต้นวัฒนธรรมการใช้นาฬิกาไทย สังคมไทยดั้งเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก การระบุเวลาจึงเป็นไปอย่างคร่าว ๆ คือช่วงเช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ การบอกเวลาอย่างหยาบ ๆ เช่นนี้จึงใช้เพียงความสามารถในการดูท้องฟ้า ไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการบอกเวลาอย่างละเอียด การให้ความสำคัญกับเวลาในสังคมไทยเริ่มมีมากขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่มีการบัญญัติเวลากลางคืน-กลางวัน ด้วยคำว่าทุ่ม-โมง แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีการนำอุปกรณ์บอกเวลาที่แม่นยำมาใช้อย่างแพร่หลาย […]